Niedziela, 14 kwietnia 2024 | Bereniki, Waleriana
Jesteś tutaj: wTrzebini.pl > W Sierszy i w Gaju nie chcą powiększenia piaskowni

W Sierszy i w Gaju nie chcą powiększenia piaskowni

Opublikowano:

Ze względu na zagrożenie dla ujęcia wody pitej Lech w Sierszy, Rada Osiedla Siersza, Rada Osiedla Gaj i Rada Osiedla Gaj Zacisze skierowały do burmistrza Trzebini wspólne stanowisko, w którym wyraziły swój sprzeciw wobec planów rozszerzenia wydobycia piasku w rejonie wspomnianych osiedli.


Z uwagi na ogromną wagę problemu dla społeczności Sierszy, Gaja, Gaja Zacisza, a także mieszkańców innych trzebińskich osiedli i sołectw, poniżej publikujemy niemal w całości treść wspomnianego stanowiska podpisanego przez przez przewodniczącego Rady Osiedla Siersza – Mariana Kokoszkę, przewodniczącego Rady Osiedla Gaj – Józefa Dziedzica oraz przewodniczącego Rady Osiedla Gaj Zacisze – Zdzisława Kamodę.

 

Pan Adam Adamczyk
Burmistrz Miasta Trzebini
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

W związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz z ogłoszeniem Burmistrza Trzebini o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia, Rady Osiedli: Siersza, Gaj i Gaj Zacisze po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na internetowej stronie Urzędu w zakładce ,,Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego” i po spotkaniu w dniu 29.09.2017 r. w Willi NOT z przedstawicielami Urzędu i zespołem sporządzającym Studium, wnoszą swoje stanowisko, zastrzeżenia i uwagi.

Rady Osiedli stanowczo protestują przeciwko nie uwzględnieniu w pracach nad nowym Studium 470 indywidualnych wniosków i wniosku wspólnego mieszkańców podpisanego przez 672 osoby, którego głównym i wspólnym celem było wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec planu rozszerzenia o 54 ha obszaru wydobycia piasku z terenu stanowiącego aktualnie naturalną strefę buforową ochrony ujęcia wody pitnej Lech.

Rady Osiedli jednomyślnie wnoszą o uwzględnienie stanowiska mieszkańców i popierają wciąż aktualny apel mieszkańców złożony dniu 11.09.2015 r. do Burmistrza o zaprzestanie eksploatacji piasku w tym terenie, poświadczony własnoręcznymi podpisami przez 1550 osób.

Opinia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planowanego rozszerzenia wydobycia piasku, doświadczających już negatywnych oddziaływań i narażonych na dalszą potencjalizację tych wpływów, a w świetle prawa o udziale społeczeństwa w tak ważnym przedsięwzięciu, nie powinna być pomijana.

Zmiany w studium mają służyć społeczności, a nie tylko inwestorowi, na wniosek którego została podjęta uchwała nad zmianą studium zanim (…).

Inwestor po zaprzestaniu działalności pozostawia skutki zawsze znacząco oddziałujące na środowisko, z którymi mieszkańcy regionu i gmina pozostaną w przyszłości.

Największym i najgroźniejszym zagrożeniem udostępnienia tego obszaru do eksploatacji piasku jest zniszczenie ujęcia wody pitnej Lech i Rezerwatu przyrody Doliny Źabnika.

Wątpliwy ekonomicznie zysk z pozyskania piasku, (analizując historyczne dotychczasowe wpływy do budżetu) wobec realnego zagrożenia zniszczenia zasobów wody pitnej, nie wymagającej obecnie uzdatniania, będącej „klejnotem rodowym” dzielnicy Siersza, z którego korzysta Gmina Trzebinia, nie może być przesłanką do zniszczenia tak strategicznie ważnego dla mieszkańców Gminy źródła wody złą decyzją zmiany w studium.

Rady Osiedli reprezentujące opinie mieszkańców kategorycznie sprzeciwiają się planowi rozszerzenia eksploatacji piasku poza teren objęty obecną koncesją i wprowadzeniu do studium nowych terenów z przeznaczeniem pod eksploatację piasku w rejonie Siersza-Misiury-Gaj-Gaj Zacisze.

Z ogólnie dostępnych danych i opracowań wynika, że w latach 2002-2006, w okresie maksymalnej eksploatacji piasku, zanotowano silną tendencję spadkową poziomu zwierciadła wód podziemnych, największą w całym okresie od 1993 do 2015 r.

Z danych od RPWiK wynika, że do roku 1995 r., wydajność jednostkowa we wszystkich studniach ujęcia spadła o około 25 – 70% w porównaniu z początkami eksploatacji, to jest w czasie, gdy rozszerzono teren eksploatacji piasku i pogłębiono o drugi poziom jego wydobycie.

Od tego czasu datuje się też stopniowy zanik potoku Żabnik, który skrócił swój bieg o połowę do dnia dzisiejszego oraz powstała konieczność zakupu wody z GPW mimo potencjalnych możliwości samowystarczalności z zasobów własnych wody z ujęcia Lech.

Ponadto w studium nie jest uwzględniona skumulowana eksploatacja piasku w polach Siersza-Misiury od 2015-2017 r., której wpływy powinny być bezwzględnie zaktualizowane i zweryfikowane z prognozą z 2015 r.

W świetle dwóch opracowań udostępnionych przez Gminę, a dotyczących wpływu poszerzenia eksploatacji piasku na ujęcie wody Lech, są wykazane poważne zagrożenia dla ujęcia i przyrody.

Na skutek wydobycia piasku zostanie zniszczony naturalny filtr, jaki stanowi i pełni piasek. Zanieczyszczenia będą się dostawać do wód podziemnych, degradując je.

GIG prognozuje, iż z powodu zmniejszenia terenów retencji wody (tj. obszarów w których gromadzona jest woda) można spodziewać się spadku wydajności ujęcia Lech o 10-15% (jeśli nie większej), za co zapłacą mieszkańcy, kupując droższą i gorszą wodę z GPW.

Rady Osiedli ponownie wnoszą o uwzględnienie w nowym Studium wniosków indywidualnych mieszkańców, wniosku wspólnego i apelu o zaprzestanie wydobycia piasku w polu Siersza-Misiury, o ochronę ujęcia wody Lech, potoku Żabnik i cennych walorów przyrody.

Stanowisko Rad Osiedli prosimy przekazać do Biura Projektowego opracowującego Studium.

(RS)

drukuj

Pogoda w Trzebini

PZU Agent
Zamów reklamę 368x180

Ostatnie komentarze

Zamów reklamę 368x180

Waszym zdaniem

Jak oceniasz ofertę kulturalną Gminy Trzebinia?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij