Sobota, 15 czerwca 2024 | Jolanty, Wita
Jesteś tutaj: wTrzebini.pl > Fakty i wydarzenia > W Sierszy i w Gaju sprzeciwiają się budowie kopalni

W Sierszy i w Gaju sprzeciwiają się budowie kopalni

Opublikowano:

Rada Osiedla Siersza oraz Rada Osiedla Gaj wyraziły stanowczy sprzeciw wobec planów budowy Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 oraz planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Siersza 2”.

Tekst sprzeciwu podpisany przez przewodniczącą Rady Osiedla Siersza – Wandę Ponisz oraz przewodniczącego Rady Osiedla Gaj – Józefa Dziedzica został przekazany na ręce Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – Bernarda Błaszczyka, burmistrza Trzebini – Adama Adamczyka oraz przewodniczącej Rady Miasta Trzebini – Grażyny Hrabi.

Z uwagi na ogromną wagę niniejszej sprawy dla przyszłości mieszkańców Sierszy i Gaja, a także całej społeczności Gminy Trzebinia, poniżej publikujemy obszerne fragmenty wystąpienia.

„W związku z toczącym się, na wniosek Pana Piotra Kosowicza, reprezentującego Carbon Investment Sp. z o. o., postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Siersza 2”, zlokalizowanego na terenie Jaworzna, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla, chcielibyśmy wyrazić stanowczy sprzeciw odnośnie lokalizacji planowanej inwestycji.

Z wywiadów udzielanych lokalnej prasie przez przedstawiciela inwestora oraz map przedstawionych do projektu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Siersza – Misiury wynika, że planowane wydobycie węgla ma sięgać do granicy zabudowy Ciężkowic i objąć tereny Trzebini w granicach osiedli: Siersza, Gaj, Gaj Zacisze jak również tereny Rezerwatu „Dolina Żabnika” wraz z ochronną leśną otuliną, a także kompleks leśny Kolawica. Tereny objęte planem wydobycia węgla metodą filarowo-komorową są obszarami cennymi przyrodniczo z obecnością rzadkich gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Obejmują rejony istniejącej gęstej zabudowy siedlisk ludzkich, a także rejon poboru wody pitnej z ujęcia „Lech” z obszarem jego zasilania.

Usytuowanie Zakładu Górniczego na tym obszarze będzie oznaczało funkcjonowanie infrastruktury kopalni na obszarze retencji GZWP 453 i wydobycie pod GZWP 453 Biskupi Bór, który jest zbiornikiem otwartym, opartym na utworach czwartorzędu w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z karbonem i słabo od niego izolowanym, co spowoduje nieuniknione jego zniszczenie, a zarazem zniszczenie ujęcia „Lech”.

Udostępnienie i eksploatacja większości złóż kopalin użytecznych wymaga odwodnienia górotworu, prowadząc w efekcie do znacznych przeobrażeń stosunków wodnych.

Jak wynika z opracowań naukowych leje depresyjne kopalń podziemnych mają zasięg do 12 km i na taką odległość potrafią osuszyć teren. Dowodem z autopsji niech będzie rzeka Sztoła, która na skutek działalności Kopalni Rud Cynku i Ołowiu Olkusz – Pomorzany i Kopalni Piasku Szczakowa zanikła w górnym biegu, a wody które toczy w dalszym biegu są wodami zrzutowymi z Kopalni Pomorzany.

Zbiornik GZWP 453, z którego wód korzysta Jaworzno (ujęcie Piaskownia), Bukowno (ujęcie wód podziemnych Biskupi Bór) oraz RPWiK Chrzanów (ujęcie wód podziemnych „Lech”) już w dużym stopniu został zdegradowany przez Kopalnię Piasku Szczakowa.

Ujęcie wód podziemnych „Lech” jest usytuowane w odległości około 1 km od planowanej budowy ZG KWK Mariola 1. W ujęciu pobierane są wody z utworów czwartorzędowych – karbońskich z zasięgu 2 km, przy obniżonym już lustrze wody do poziomu 28 m od powierzchni terenu przy rzędnej 260 m n.p.m. (Pierwotnie zwierciadło wody zalegało na głębokości około 3 pod powierzchnią terenu).

„Lech” jest największym dostarczycielem wody pitnej bez potrzeby uzdatniania w powiecie chrzanowskim. W 2014 roku pobrano 1.779.971 m3 wody z tego źródła w I klasie jakości. Udział ujęcia „Lech” w wodach podziemnych pobieranych w Gminie Trzebinia kształtuje się na poziomie 82 procent.

Usytuowanie takiej inwestycji w tym rejonie stanowi poważne zagrożenie dla ujęcia, a zarazem dla ludności całej Gminy Trzebinia. (…)

Mieszkańcy Trzebini wystąpili w 2015 roku z wnioskiem do Burmistrza o rozszerzenie elementów biernej ochrony ujęcia „Lech”, którymi są tzw. strefy ochronne, w których obowiązują zakazy i ograniczenia różnych czynności gospodarczych (np. działalności górniczej, wiercenia, nawożenia, składowania itp.), a także widzą potrzebę pilnego wytyczenia bloku ochronnego ujęcia „Lech”, czyli tej części przestrzeni podziemnej (przestrzeni geologicznej), w której działalność człowieka może wywołać niekorzystne naruszenie ilości lub jakości wody. (…)

Jako społeczność mocno związana z tradycjami górniczymi naszego regionu jesteśmy w stanie podać z autopsji własną ocenę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. (…) Obawiamy się nie tylko nieuniknionych wstrząsów, osiadania terenu, tworzenia się szczelin i lejów, zapadlisk powodujących zniszczenia naszych domów, dróg, infrastruktury i przyrody.

Boimy się najbardziej wpływu wydobycia węgla na cały system wodny okolicy: zniszczenia ujęcia wód podziemnych „Lech”…, zdegradowania zbiornika wód podziemnych GZWP 453 Biskupi Bór, zagrożenia dla naszego wspólnego dobra – rezerwatu „Dolina Żabnika”, a także okolicznych lasów. (…)

Jako mieszkańcy terenów bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem potencjalnej kopalni, szczególnie obawiamy się negatywnych skutków taniego wydobycia węgla dla nas i przyszłych pokoleń. Lękamy się, aby w niedalekiej przyszłości nasze domy nie zaczęły się rozpadać lub zapadać… (…).

Stanowczo sprzeciwiamy się budowie Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 w proponowanej lokalizacji oraz eksploatacji węgla ze złoża „Siersza 2” w obliczu możliwej katastrofy hydrologicznej. Brak bowiem jednoznacznych i niezależnych badań z klauzulą pełnej indywidulanej odpowiedzialności opracowującego o bezpiecznej ingerencji w złoże i brak gwarancji niekorzystnych konsekwencji takiego przedsięwzięcia na ujęcie „Lech” i GZWP 453 stanowi poważne zagrożenie w świetle już posiadanej wiedzy dla ujęć wody dla powiatu chrzanowskiego, olkuskiego i Jaworzna. Sprzeciwiamy się degradacji przyrody, w tym lasów stanowiących swego rodzaju zielone płuca dla aglomeracji Śląskiej i Małopolskiej. (…)”

O dalszym rozwoju wydarzeń dotyczących planowanej budowy Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 będziemy starali się systematycznie informować na łamach portalu wTrzebini.pl

Robert SIWEK

drukuj

Pogoda w Trzebini

PZU Agent
Zamów reklamę 368x180

Ostatnie komentarze

Zamów reklamę 368x180

Waszym zdaniem

Jak oceniasz ofertę kulturalną Gminy Trzebinia?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij